สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

 

นโยบายรัฐบาล

งบประมาณไทยนิยม ยั่งยืน

วาทะนายกรัฐมนตรี

ผมทำเพื่อประเทศชาติ ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน
คำอวยพรเนื่องใน วันแรงงานแห่งชาติ 2561

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ทุกช่วงวัย
กระทรวงแรงงาน "เตือน" การละกลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน
 
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content