นโยบายรัฐบาล

งบประมาณไทยนิยม ยั่งยืน

วาทะนายกรัฐมนตรี

ผมทำเพื่อประเทศชาติ ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน
คำอวยพรเนื่องใน วันแรงงานแห่งชาติ 2561

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ทุกช่วงวัย
กระทรวงแรงงาน "เตือน" การละกลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน