หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับท่านผู้ว่าราชการลำพูน