สรจ.ลำพูน เร่งขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

 

ภาพข่าว: 

สรจ.ลำพูน ขับเคลื่อนงานด้านเครือข่ายอสร.

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content