จังหวัดลำพูน ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่านใหม่

           เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่  เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดี แด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ) เนื่องในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 

                  

 

                 

 

 

                 

 

                 

 

                                                        *********************