หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

              เมื่อวันที่  14 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัย และถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายวีระชัย   ภู่เพียงใจ) เป็นประธานในพิธี  จากนั้นเวลา 15.52 น. ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

 

                 

 

                

 

                

 

               

 

                

 

               

 

               

 

               

 

                                       *********************************