ศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดลำพูน

๐๐๐ ศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดลำพูน ๐๐๐

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

              

      บริการด้านแรงงานสำหรับผู้ที่กำลังหางาน

      อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

      กฎหมายแรงงาน

      Mobile Application (SMART LABOUR)

     การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต                                   

     เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับแรงงาน

     (หน่วยงานภายนอก) 

           ธนาคาแห่งประเทศไทย

           ตลาดงานคนพิการ

          ศูนย์รวมแรงงานด้านอุตสาหกรรม

            (สายงานแรงงาน) 

 

                  

       ข้อมูลสถิติจังหวัดลำพูน/แรงงานนอกระบบ

       การลงทุนด้านอุตสาหกรรม

       ดัชนีราคาผู้บริโภค

       ภาวะเศรษฐกิจการคลัง

      ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

      สถานการณ์แรงงานจังหวัด 76 จังหวัด

      ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์                            ด้านแรงงานฯ 

      ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

      ข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน

      E-Labour บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

 

 

 

เครื่องมือสำหรับชาวแรงงาน

                      

  •  

           

        คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล  

          

             

              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

       

 

 

      ยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงแรงงาน

 

    เดินหน้าประเทศไทย - จัดหางานเพื่อคนไทย