รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน

 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดลำพูน

ถานการณ์แรงงานจังหวัดลำพูน ปี 2561

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ไตรมาส 1/2561 


สถานการณ์แรงงานจังหวัดลำพูน ปี 2560

 

 รายปี 2560   ไตรมาส 4/2560 

ไตรมาส 3/2560 

 

 ไตรมาส 2/2560 

ไตรมาส 1/2560


 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดลำพูน ปี 2559

 

 

 ปี 2559 ไตรมาส 4/2559

ไตรมาส 3/2559

ไตรมาส 2/2559

ไตรมาส 1/2559

 

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดลำพูน ปี 2558

ปี 2558

 ไตรมาส 4/2558

ไตรมาส 3/2558

ไตรมาส 2/2558

ไตรมาส 1/2558

      

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดลำพูน  ปี 2557

ปี 2557

 ไตรมาส 4/2557

 ไตรมาส 3/2557

 ไตรมาส 2/2557

 ไตรมาส 1/2557