สรจ.ลำพูน ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ด้วยใจกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2560