แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2560