แรงงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมหารือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช