หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน มอบดอกไม้จันทน์ให้กับจังหวัดลำพูน