ที่ตั้งและแผนที่

 

                                   

 

  ติดต่อเรา  หน่วยงาน

 

                  

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ปัจจุบันตั้งอยู่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4A หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์/โทรสาร 0 53 525-615-6
website :
www.lamphun.mol.go.th 

e-mail : lamphun.mol.go.th , lamphun.mol@hotmail.co.th

 

 

 

แผนที่ตั้ง