Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน จัดงานนัดพบแรงงาน Co- payment รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง

pll_content_description

       วันนี้ (18 พ.ย.63) เวลา 10.30 น.นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานนัดพบแรงงาน Co-payment รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment) มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด  สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน โดยนายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือการจ้างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ เพิ่มทักษะประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid 19  โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการร่วมรับสมัครงานมากกว่า 25 แห่ง ได้พบกับผู้สมัครงานที่จบการศึกษาใหม่เพื่อทำการสัมภาษณ์ และตกลงว่าจ้างทำงานกันโดยตรง ซึ่งมีตำแหน่งงานว่าง 100 ตำแหน่ง 811 อัตรา และมีผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ณ ห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน

 

     

    

  

TOP