Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

สรง.ลพ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมความพร้อม รองรับการเปิดประเทศและรองรับการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเหนือ

pll_content_description

           เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายวัชรพงษ์ ต๊ะพรหม นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศและรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภาคเหนือ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมท็อปแลนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ร่วมรับฟังการอภิปรายในหัวข้อความสมดุลของเศรษฐกิจกับการควบคุมโควิด19 ระดับพื้นที่  เพื่อสร้างสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

TOP