Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวัน สำคัญของชาติ วันที่ 3 มิถุนายน 2563

pll_content_description

            วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 (เวลา 10.30 น.)    นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวัน สำคัญของชาติ วันที่ 3  มิถุนายน 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในการนี้ นางสุวรา  พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน  และนางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน  จ.ลำพูน

TOP