Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมมอบสิ่งของสำหรับกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563

pll_content_description

วันพุธที่  18  พฤศจิกายน 2563 (09.00 น.) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน  พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบสิ่งของสำหรับกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดของเหล่ากาชาด  จังหวัดลำพูน  ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน  ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 – 6 ธันวาคม 2563 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนางปนัดดา เนาวรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมรับมอบ  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 

TOP