Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร

นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร

แรงงานจังหวัดลำพูน
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4A หมู่10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

แรงงานนอกระบบ ปี 2564

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 8 มี.ค. 2565
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP