Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร                                                 แรงงานจังหวัดลำพูน

นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน

เบอร์โทร 097-208-5964
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4A หมู่10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP