Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

แรงงานจังหวัดลำพูนร่วมขับเคลื่อน “4 Pillars 4 เสาเราไม่ทิ้งกัน”

pll_content_description

        วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีลงนามและเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน  “4  Pillars 4 เสา  เราไม่ทิ้งกัน”   เพื่อขับเคลื่อนมาตรการและพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาการทำร้ายตนเอง โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ตำบลป่าสัก   อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

TOP