Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

pll_content_description

วันที่  6 เมษายน 2564นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในพระราชพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ   ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน บริเวณ ภายในวัดเหมืองง่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันจักรี ประจำปี 2564 ในการนี้นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร  แรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

     

 

TOP