Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ผ่าน แอพพลิเคชั่น CCC ระดับจังหวัด Lamphun Calories Credit Challenge : ลำพูนไม่ลำพัง

pll_content_description

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายโชติวัฒน์  ธิสาร แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ผ่าน แอพพลิเคชั่น CCC ระดับจังหวัด Lamphun Calories Credit Challenge : ลำพูนไม่ลำพัง  รวมพลังออกกำลังกาย ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน  (CALORIES CREDIT CHALLENGE)   โดยนายชาตรี  กิตติธนดิตถ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   เป็นประธานในพิธีฯ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน

 

 

TOP