Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563

5 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

18 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563

1 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563

2 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

11 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

21 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563

10 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

5 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563

18 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563

14 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

7 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563

31 มกราคม 2563
TOP