Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565

29 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565

28 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564

30 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

1 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564

1 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564

29 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564

13 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

9 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564

12 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

21 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564

12 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564

11 เมษายน 2564
TOP